enskol.e… med lyttende, engagerede elever. Forestil dig en skole med lærere, der har effektive metoder til at gøre undervisningen medrivende og vedkommende for alle. Forestil dig så, at det kan fungere i alle rum, er anvendeligt og tilgængeligt for lærere og elever på din skole.

Målrettet mundtlig fortælling gør eleverne til engagerede medskabere af undervisningen. Børnene lærer selv at være glødende formidlere, at bruge sprog, krop og dramaturgiske virkemidler til at blive gode fortællere, at reflektere, motivere og udøve empati, til alles fælles bedste – men de når vigtige færdigheds- og vidensmål fra fællesmålene i danskfaget.CITAT2

Nå ja – og så elsker børnene det. Og det kan bevises…

Fortællekunsten har stor erfaring i at lære skoleelever på alle klassetrin mundtlig formidling ved hjælp af metoderne fra historiefortælling. ’Med pil op’ giver Jeres skole mulighed for at ruste Jeres elever til en verden, der forventer gode evner til at kommunikere mundtligt – ikke mindst ved eksamensbordet. Det er effektive, tilbagevendende forløb, som starter med at fortælle historier til eleverne i børnehaveklassen, følger eleverne op gennem 3., 5. og 7. klasse og til sidst ruster eleverne til gode erfaringer og selvsikkerhed ved den mundtlige eksamen efter 9. klasse.
Det er forløb, der forbedrer elevernes mundtlige færdigheder – og giver vigtig faglige formidlerfærdigheder. Det er forløb, der giver ’pil op’.

’Med pil op’ forholder sig aktivt til Folkeskolens Færdigheds- og Vidensmål og vores forløb giver mulighed for at arbejde rent med nogle af de helt centrale kompetencemål inden for især Fremstilling og Kommunikation – og berøre en stribe andre mål. ’Med pil op’ er især relevant i faget Dansk, men giver også rig mulighed for at invitere andre fag ind i forløbene, der har relevante kompetencemål – som fx Historie, Musik, Kristendomskundskab, Engelsk m.fl.

Forløbene er nemme at tilpasse Jeres skoles særlige mål og fokusområder og de aktuelle faglige ønsker for indsatser på de forskellige klassetrin.

På denne side beskriver vi, hvordan og på hvilke klassetrin vi møder eleverne, og illustrerer samtidig de mest centrale kompetencemål, som vi arbejder med.